Thông tin đăng tải trên Sao Mai Media có đáng tin cậy hay không?

Vì mục đích chia sẻ những kiến thức hữu ích, nên nhóm Admin sẽ cố gắng đăng tải/ cho phép đăng tải những thông tin hữu ích nhất và đáng tin cậy nhất. Tuy nhiên, vẫn không thể tránh sai sót, đó là lý do cộng cụ vote ra đời, nếu thấy bài viết hữu […]

Làm thế nào để đăng bài lên Sao Mai Media?

Hiện tại, Sao Mai Media đang giới hạn số lượng thành viên đăng ký có thể viết bài, chỉ một số thành viên được gửi thư mời trở thành cộng tác viên viết bài mới có thể đăng tải bài viết lên website Sao Mai Media. Do đó, nếu bạn muốn đăng bài viết, chia […]

Dự án Sao Mai Media là gì?

Dự án Sao Mai Media là một website được xây dựng với mục đích chia sẻ kiến thức, kết nối những người biết những thông tin hữu ích với những người cần tìm kiếm thông tin. Dự án ra đời trong dịp cuối tuần, năm thứ nhất mùa Covid. Dự án sử dụng mã nguồn […]